برچسب: لمسه درب

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

لمسه کاری و لمسه کوبی

لمسه کاری بر روی دیوار و درب نصب پارچه روی دیوار و استفاده از آن به عنوان پوششی برای دیوارها در فاصله سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹ شمسی وارد ایران شد و در آن هنگام به دستور فرح پهلوی و توسط طراحان فرانسوی، برای بازسازی کاخ سفید از این پوشش ها برای دیوارهای کاخ استفاده شد.